Privacy Statement

Deze website is eigendom van Hoeve Pascal & Sandra, BTW BE 0536.563.121 uit Ichtegem, West-vlaanderen
Hoeve Pascal & Sandra hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wasabi zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, nieuwe producten of diensten, enz. Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Hoeve Pascal & Sandra heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht om jouw persoonsgegevens in te kijken, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hoeve Pascal & Sandra verbindt er zich toe binnen de 30 dagen aan je verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Hoeve Pascal & Sandra worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische en marketing doeleinden. Deze gegevens zijn oa: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, toestel, verwijzende bron, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en hoe lang. Deze gegevens worden bewaard tijdens de ganse levensduur van deze website voor zover ze relevant blijven.Er kunnen cookies geplaatst worden om de gegevensinzameling te ondersteunen. Onder andere door Facebook, Google, andere websites, zoekmachines, apps en social mediakanalen.  Wanneer je de website van Hoeve Pascal & Sandra bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische en marketing doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links, prijzen, video’s, etc) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoeve Pascal & Sandra levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Hoeve Pascal & Sandra behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

De inhoud van de diverse blogposts, video’s en andere media en vormen van content zijn louter informatief en moeten niet als advies worden beschouwd. Beslissingen die worden genomen na consultatie van de inhoud van deze website blijven voor 100% de verantwoordelijkheid van de lezer/bezoeker/klant.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hoeve Pascal & Sandra. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Elke communicatie met ons zal als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.